FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | API

2.1 Opret en SOAP klient

For at oprette forbindelse til en løsning oprettes der først et nyt SoapClient objekt. Som argument gives stien til WSDL-filen (Web Service Description Lanugage) for SmartWeb API.

$Client = new SoapClient('https://api.smart-web.dk/service.wsdl');

Filen kan findes på  https://api.smart-web.dk/service.wsdl, men kan med fordel ligges lokalt ved klienten da det giver udviklingsværktøjer såsom Zend mulighed for at give foreslag til, og mulighed for, at autocomplete funktioner der kan kaldes på klienten.

Bemærk at alle eksempler i denne sektion er via PHP soap client. Ved brug af denne til at forbinde til API'et kræves det at alle argumenter wrappes i et array, hvilket også kan ses eksemplerne i denne sektion.

Dokumentationen på https://api.smart-web.dk/doc/ angiver argumenter anderledes (der kan være mere end et argument).

Konventionen for brug af funktioner i PHP soap client er generelt at omdanne argumenter fra dokumentationen til et array med argument-navne som nøgler, og argument værdi som værdi. Eksempelvis:

Category_UpdateTitle (int $CategoryId, string $Title, string $LanguageISO)

i dokumentationen. Her vil kaldet via PHP soap client være:

Category_UpdateTitle (['CategoryId' => int, 'Title' => string, 'LanguageISO' => string])