FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | API

2.3 Vælg sprog

SmartWeb Webshop og CMS understøtter flere sprog. Et udtræk fra API’et er altid i ét specifikt sprog.
Dette sættes ved at angive den ønskede sprog ISO-kode for udtrækket. Følgende eksempel sætter sproget til dansk:

$Client->Solution_SetLanguage(array('LanguageISO' => 'DK'));

 

Dette påvirker både udtræk, opdateringer og oprettelse af nye entiteter.

Listen over tilgængelige sprog og deres ISO kode for en løsning kan ses i administrationen under Kontrolpanel -> Sprog & domæner.

Sættes en ISO som ikke er i brug returneres en fejlkode. Se mere om fejlkoder under sektion 4.