FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | API

2.4 Sæt dataformater

For at optimere hastigheden når der hentes større datamængder via API’et er det vigtigt at specificere hvilke data der ønskes i udtrækket. Ønskes der for eksempel data til opdatering af produkter og varianters lagerstatus kunne dette specificeres således:

$Client->Product_SetFields(array('Fields' => 'Id,Stock,Variants'));
$Client->Product_SetVariantFields(array('Fields' => 'Id,Stock'));

Dette medvirker at de returnerede data-objekter kun indeholder de specificerede felter, hvilket mindsker størrelsen af udtrækket, og derved også tiden det tager at overføre til den lokale applikation.

For større datasæt kan dét at specificere et så minimalt som muligt dataudtræk i stor grad effektivisere udtræksroutiner og deres kørselstider.

Det er muligt at specificere datafelter for en række forskellige shopentiteter via:

  • Product_SetFields

  • Product_SetVariantFields

  • Order_SetFields

  • Order_SetOrderLineFields

  • User_Setfields