FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | API

2.5 Hent produkter

Denne del følger op på scenariet i 2.4 hvor der ønskes udtræk af produkter og varianters lagerstatus. Ønskes udtræk af alle produkter for en shopløsning gøres dette således:

$Client->Product_SetFields(array('Fields' => 'Id,Stock,Variants'));
$Client->Product_SetVariantFields(array('Fields' => 'Id,Stock'));

$ProductReturn
= $Client->Product_GetAll();
$Products = $ProductReturn->Product_GetAllResult->item;

Bemærk at resultatet er pakket ind i variablen 'Product_getAllResult'. Dette skyldes SOAP document / literal wrapped stilen. En funktion 'x' vil altid returnere sit resultat i et objekt variabel af navnet 'xResult'.
Er resultatet yderligere et array af objekter vil dette ligge i 'item' variablen under 'xResult'.

Et eksempel på en simpel applikation til at udskrive de hentede data:

foreach ($Products as $Product) {
echo "Product: $Product->Id, stock: $Product->Stock\n";
foreach ($Product->Variants->item as $Variant) {
echo "Product: $Product->Id, variant: $Variant->Id stock: $Variant->Stock \n";
}
}

 

Der er en lang række muligheder for at tilpasse produkt-objektet så den passer til netop det udtræk der er brug for. En komplet beskrivelse på alle data-objekter og metoder for webservicen kan findes på https://api.smart-web.dk/doc/.

Der er ligeledes en række forskellige muligheder for at specificere hvilket produkter man ønsker i udtrækket som kan være nyttige i forskellige situationer.
For eksempel  er det muligt at trække produkter ud som er blevet opdateret inden for en given periode. Ønsker man for eksempel produkter der er blevet opdateret indenfor den sidste uge:

$StartDate = date('Y-m-d', time() – 60 * 60 * 24 * 7);
$Products = $Client->Product_GetByUpdatedDate(array('StartDate' => $StartDate));