FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | API

2.7 Opret nyt produkt

For at oprette et produkt skabes der først et objekt eller array med de relevante produktdata, hvorefter metoden til oprettelse af et produkt kaldes med data som argument:

class ProductCreate {
           public $Title;
           public $LanguageIso;
           public $DescriptionLong;
...
}
 
$parameter                       = new ProductCreate();
$parameter->Title                = 'A title';
$parameter->DescriptionLong      = 'A long description';
$parameter->LanguageIso          = 'DK';
...
 
$ProductReturn = $Client->Product_Create(array('ProductData' => $parameter));
$NewProductId = $ProductReturn->ProductCreateResult;

Metoden returnerer Id’et på det oprettede produkt. Herefter kan der skabes udvidede produktdata for Produktet som eksempelvis billeder og varianter:

class ProductVariantCreate {
           public $ProductId;
           public $ItemNumber;
           public $Price;
...
}
 
$parameter                       = new ProductVariantCreate();
$parameter->ProductId            = $NewProductId;
$parameter->ItemNumber           = 'variant43';
$parameter->Price                = 40.2;
...
 
$Client->Product_CreateVariant(array('VariantData' => $parameter));

Bemærk at variantens ProductId sættes til id’et af det nyligt skabte produkt for at binde det til produktet.