FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | API

2.8 Opdater produkt

Proceduren for at opdatere et produkt er meget lig metoden for at oprette nye produkter. Der defineres først et dataobjekt eller dataarray hvorefter en metode kaldes med objektet som argument.

class ProductUpdate {
           public $Id;
           public $Stock;
           public $CallForPrice;
}
 
$parameter                       = new ProductUpdate();
$parameter->Id                   = 1337;
$parameter->Stock                = 5;
$parameter->CallForPrice         = false;
 
$Client->Product_Update(array ('ProductData' => $parameter));

Der er dog en række forskelle. For det første behøves man kun sætte de felter i objektet som man ønsker at opdatere. Ovenstående eksempel opdaterer således Stock og CallForPrice for produktet med id 1337, og lader de resterende felter være uændrede.

Ud over Id er det muligt at bruge varenummer til at identificere produkter man ønsker at opdatere. Der gøres opmærksom på at dette muligvis opdaterer flere end ét produkt, da varenummer ikke nødvendigvis er unikt:

class ProductUpdate {
           public $ItemNumber;
           public $Title;
           public $LanguageISO;
}
 
$parameter                       = new ProductUpdate();
$parameter->ItemNumber           = 'item234';
$parameter->Title                = 'En produkttitel';
$parameter->LanguageISO          = 'DK';
 
$Client->Product_Update(array ('ProductData' => $parameter));

opdaterer således den danske titel på alle produkter med varenummer ’item234’ .
Metoden returnerer et array af id’er for de opdaterede produkter.

Angives Id under opdateringen af et produkt vil dette altid blive brugt som den identificerende del. Ønsker man således at opdatere varenummeret for et produkt er dette muligt ved at angive både Id og det nye varenummer:

class ProductUpdate {
           public $Id;
           public $ItemNumber;
}
 
$parameter                       = new ProductUpdate();
$parameter->Id                   = 1337;
$parameter->ItemNumber           = 'nytvarenummer';
 
$Client->Product_Update(array ('ProductData' => $parameter));